Vielse

Ønsker I at blive viet eller få en kirkelig velsignelse i Godthaabskirken, skal I først henvende jer til kirkekontoret – meget gerne telefonisk. Da vielser ofte bliver planlagt i god tid, vil det blot være dato og tidspunkt, der kan aftales ved første samtale.

Så snart vi ved hvilken præst, der skal vie jer, vil I modtage en mail fra kirkekontoret. I denne mail vil der, ud over kontaktoplysninger på præsten, også være en oversigt over hvilke oplysninger, vi skal have på kirkekontoret inden vielsen.

I skal altid have en samtale med præsten inden vielse. Her aftales salmer, vielsesritualet gennemgås, og andre praktiske ting forklares.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 38 87 03 51 eller godthaabs.sogn@km.dk

Læs mere om vielse i kirken HER.