Menighedsrådets medlemmer

Hans-Henrik Bramaholm Jørgensen
Formand 

Tlf. 20 85 46 10
E-mail: hanshjorgensen55@gmail.com

Margit A. L. Toxværd
Næstformand

Tlf. 51 16 16 52
E-mail: malt21@outlook.dk

Henrik Lau Nielsen
Kirkeværge

Tlf. 40 11 79 40
E-mail: hln@mail.tele.dk

Hans Henrik Dietz
Kasserer
Tlf. 21 49 70 90
E-mail: hhd@sund.ku.dk

Anette Bekker Kjærgård
Kontakperson

Tlf. 26 81 17 58
E-mail: abkfrb@live.dk

Øvrige medlemmer:
Ejvind Berthelsen 
Anne Drude Helweg
Christian Jensen 
Mads Jespersen 
Rithva Landler 
Birte Halger 
Susanne Klarskov

Kirkens præster:
Kirsten Jørgensen
Martin Elvstrøm-Vieth
Christina Mertz Fundrup
Birgitte Bjørn Stimpel
Charlotte Clante

Stedfortrædere:
1. Therese Rask
2. Anna Hilleborg Karkov Sass
3.  Anni Nystrand
4. Mai Karen Marie Christensen
5. Kjær Jensen

Medarbejderrepræsentant:
Organist Peter Bjerregaard.