Fødsel, faderskab og navngivning

Så snart du/I har fået et barn, vil hospitalet/jordemoderen sende en anmeldelse til morens bopælssogn. Personregisterføreren vil registrere barnets fødsel og personnummer i Personregisteret.

Anerkendelse af faderskab
Hvis I er gift på fødselstidspunktet, bliver begge forældre automatisk registreret, og I får fælles forældremyndighed. Dette gælder dog ikke ægtepar af samme køn. Anmodning om fx medmoderskab skal altid sendes til Familieretshuset. Dette kan ske både før og efter barnets fødsel.

Hvis I ikke er gift, skal der altid igangsættes en faderskabssag. I kan sende en Omsorgs- og Ansvarserklæring via borger.dk. I de første 28 dage efter barnets fødsel, vil erklæringen kunne godkendes i bopælssognet. Efter 28 dage overgår alle faderskabssager til Familieretshuset. Bemærk dog, at bopælssognet kun kan godkende sager, der giver fælles forældremyndighed. Alle andre faderskabssager skal godkendes i Familieretshuset.

I kan også få en faderskabssag godkendt, før barnets fødsel via borger.dk. Familieretshuset vil sende jer en godkendelse. Bemærk, at I skal sende denne godkendelse til bopælssognet efter barnets fødsel. Familieretshuset registrerer ikke faderskabet i Personregisteret.

Yderligere oplysninger om forældremyndighed kan findes på: www.familieretshuset.dk

Navngivning

Jeres barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis jeres barn skal døbes, inden det er fyldt 6 måneder, kan navngivningen ske i forbindelse med dåben. I må gerne navngive inden dåben, hvis fx barnet skal have pas.

Navngivning sker ved digital anmeldelse til bopælssognet via borger.dk. Har én af jer ikke NEM-ID, kan I udfylde en blanket, som skal være underskrevet af den eller de, der har forældremyndigheden. Blanketten findes på www.personregistrering.dk eller kan hentes på kirkekontoret.

Hvis der er spørgsmål vedrørende det navn, I ønsker til jeres barn, vil personregisterføreren kontakte jer enten pr. mail eller telefon. Hvis navnet er lovligt iht navneloven, vil personregisterføreren godkende navnet. I vil modtage en digital godkendelse i E-boks og en Personattest med posten. Det gule Sundhedskort vil blive fremsendt i løbet af 14 dage efter navngivning.

I er meget velkomne til at ringe til kirkekontoret, hvis I har spørgsmål vedrørende navneloven.

Information om navne kan også findes på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk