Fonden Nora Jørgensens Minde

Har du en god idé til livet i Godthaabskirken?

Eller måske til en begivenhed i sognet?

Så kan du søge Fonden Nora Jørgensens Minde om støtte. Den har i hvert fald til hensigt at virke til glæde og gavn for beboerne i Godthaabs sogn. Om du søger som privatperson eller som institution/organisation – bare det har blik for livet i eller omkring kirken i tankerne.

Igennem årene har vi f.eks. støttet større sogneudflugter, teatergrupper, oplæsninger, tårnblæsninger.  Det er også blevet til koncerter, særlige gudstjenester, heriblandt på et skib i Øresund.

Ansøgninger kan sendes til Fonden Nora Jørgensens Minde, Nyelandsvej 51, 2000 Frederiksberg. Du kan også søge pr. mail mev@godthaabskirken.dk. På denne mailadresse kan du også stille spørgsmål til Martin Elvstrøm-Vieth, formand i fonden.