Fonden Nora Jørgensens Minde

Har du en god idé til livet i Godthaabskirken?

Eller måske til en begivenhed i sognet?

Så kan du søge Fonden Nora Jørgensens Minde om støtte. Den har i hvert fald til hensigt at virke til glæde og gavn for beboerne i Godthaabs sogn. Om du søger som privatperson eller som institution/organisation – bare det har blik for livet i eller omkring kirken i tankerne.

Igennem årene har vi f.eks. støttet større sogneudflugter, teatergrupper, oplæsninger, tårnblæsninger. For ikke at glemme erhvervelse af kunst til menighedssalen. Det er også blevet til koncerter, særlige gudstjenester, heriblandt på et skib i Øresund.

Ansøgninger kan sendes til Fonden Nora Jørgensens Minde, Nyelandsvej 51, 2000 Frederiksberg. Du kan også søge pr. mail mev@godthaabskirken.dk. På denne mailadresse kan du også stille spørgsmål til Martin Elvstrøm-Vieth, formand i fonden.