Sangaftener

 

”Friest er dit åndedrag, når dybt du drager det i sang …”

Den, der spørger, hvad danskerne egentlig tror på, kan finde svaret i salme- og højskolesangbogen. Sangbøgerne figurerer ikke mellem kirkens bekendelsesskrifter, men intet sted kommer vores tro og tanke bedre til udtryk end i sangen. Til sangaftenerne i Godthaabskirken synger vi sammen under ledelse af skiftende ”sang-vælgere”, som introducerer de sange og salmer, de har valgt. Vi hører sangglade menneskers levnedsskildringer og om deres passion for sang – om poetiske formuleringer og melodier, som har slået dem og på den ene eller anden måde været af betydning for dem i deres liv.

Ved klaveret: organist Peter Bjerregaard

Tilmelding til kordegn Mette Pind Oesten, tlf.nr.: 38 87 03 51, mail: godthaabs.sogn@km.dk

Deltagelse kl. 19.30 er gratis. Ved den indledende fællesspisning kl. 18.30 betales der 50. kr. for maden og 15 kr. pr. glas vin.

Sangaftnerne afholdes i kirkens menighedssal på 1. sal. Der er stolelift til gangbesværede.

   Sangaftener