Menighedsrådsvalg 2024

I 2024 er der valg til menighedsrådet i Godthaabs Sogn. Der er to vigtige datoer:

Offentligt orienteringsmøde tirsdag d. 14. maj kl. 19.00. 
Her vil Godthaabs Sogns menighedsråd fortælle om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode samt om kommende opgaver og visioner.
Derudover orienteres om rammerne for det forestående valg, herunder hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet samt datoer og regler for valget. 
Orienteringsmødet afholdes i Godthaabskirkens menighedssal på 1. sal. 

Valgforsamling tirsdag d. 17. september kl. 19.00. 
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. 
Er du medlem af folkekirken og bor i Godthaabs Sogn, har du som udgangspunkt stemmeret og kan stille op til menighedsrådet. 

Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid.
Valgforsamlingen afholdes i Godthaabskirkens menighedssal på 1. sal. 

Hvis ikke der indleveres én eller flere kandidatlister senest 4 uger efter valgforsamlingen, er de kandidater, som er opstillet ved valgforsamlingen valgt.

Det nye menighedsråd starter 1 søndag i advent 2024.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til formand for valgbestyrelsen:

Margit Toxværd:
Tlf. 51 16 16 52
E-mail: malt21@outlook.dk