Menighedsrådsvalg 2024

Valgforsamling tirsdag d. 17. september kl. 19.00. 
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. 
Er du medlem af folkekirken og bor i Godthaabs Sogn, har du som udgangspunkt stemmeret og kan stille op til menighedsrådet. 

Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid.
Valgforsamlingen afholdes i Godthaabskirkens menighedssal på 1. sal. 

Hvis ikke der indleveres én eller flere kandidatlister senest 4 uger efter valgforsamlingen, er de kandidater, som er opstillet ved valgforsamlingen valgt.

Det nye menighedsråd starter 1 søndag i advent 2024.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til formand for valgbestyrelsen:

Margit Toxværd:
Tlf. 51 16 16 52
E-mail: malt21@outlook.dk

 

Dagsorden for valgforsamlingen

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsregler ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultat ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

 

Download Samtykke til opstilling HER.

Download Fuldmagt til afstemning HER.