Navneændring

Ønsker du en navneændring, skal du sende en anmodning til dit bopælssogn via borger.dk.

Navneloven kan ses på www.familieretshuset.dk, hvor du også kan finde en del vejledning. Du er også meget velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Bemærk: Visse navneændringer bliver sendt videre til Familieretshuset. Dette giver en lidt længere sagsbehandling.

En navneændring koster med enkelte undtagelser 513 kr. (pr.1. januar 2021). Bemærk, at du betaler for sagsbehandlingen  - ikke for navneændringen. Du får ikke gebyret retur, hvis du får afslag på din ansøgning.

 

Navneændring ved vielse

Ønsker du/I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på vielsesdagen, skal I søge om en navneændring ved vielse via borger.dk. Bemærk, at navneændringer altid sker i bopælssognet, så søg endelig i god tid, hvis I skal giftes et andet sted.

Navneændringer ved vielse er gratis indtil 4 måneder efter vielsen. Bemærk dog at en navneændring ved vielse skal give et navnefællesskab. Hvis det ikke giver et navnefællesskab, er det at betragte som en almindelig navneændring med gebyr.