Kirkekontoret

Kordegn Mette Pind Oesten

Kirkekontoret
Nyelandsvej 51, 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 87 03 51

Kontorets åbningstid:
Tirsdag - fredag kl. 10 - 13
Tirsdag tillige kl. 15 - 17
Kontoret er lukket om mandagen

Mail: godthaabs.sogn@km.dk

Bedemænd kan kontakte kirkebogsførende præst Martin Elvstrøm-Vieth om mandagen på tlf. 23 43 99 22

Sikker mail med NEM-id til fortrolige oplysninger som feks. personnr.: Klik HER

Kirkekontoret er lukket på helligdage, den 5. juni,  den 24. december og den 31. december.

 

Kontaktinfo for præster og øvrige medarbejdere: klik HER .