Godthaabskoret, et blandet voksenkor med godt 40 sangere, har base i Godthaabskirken. Koret lægger vægt både på arbejdet med høj musikalsk kvalitet og på at have et godt fællesskab med sociale arrangementer for medlemmerne.

Koret ledes af dirigent Flemming Prehn Jensen, som også skriver musik til koret. Repertoiret er i øvrigt en blanding af nyere nordisk musik og klassiske værker, heriblandt af Knut Nystedt, Morten Lauridsen og Niels La Cour.

Koret synger hvert år sin sommer- og julekoncert i Godthaabskirken. Af andre musikalske aktiviteter kan nævnes koncertforedrag om Shakespeare samt en række koncertture rundt i Europa.

Godthaabskoret er en forening med faste indtægter fra medlemskontingenter. Flere oplysninger om koret fås hos korets formand via email godthaabskoret@yahoo.dk. Se også korets egen hjemmeside www.godthaabskoret.dk