Hvad vil det sige at tro på Gud? Hvorfor bliver man døbt? Hvordan er man en god ven? Kan man kommunikere med Gud og hører han? Hvad fortæller historierne i Bibelen om vores liv i dag? Hvorfor ser kirkerummet ud, som det gør?

Dette og mange andre store og små spørgsmål snakker vi om. Vi går også på opdagelse i det store kirkerum, lærer en helt særlig bøn, spiller rollespil, er kreative og tager på udflugter.

”Minikonfirmand” er et frivilligt, gratis tilbud fra Folkekirken til børn på 3. klassetrin. Undervisningen foregår efter skoletid i Godthaabskirkens lokaler og varetages af kirkens præster og kirke- og kulturmedarbejder. Undervisningstilbuddet formidles gennem skolen.

Kontakt og info: LLY@godthaabskirken.dk

Næste minikonfirmandhold starter op i januar 2021 og er for børn på 3. årgang fra Skolen på La Cour Vej.