Gangbesværede beboere i sognet samt gangbesværede sognebåndsløsere har mulighed for at blive transporteret gratis til og fra kirken i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i kirken.
Kontakt kordegnen angående ordningen på tlf. 38 87 03 51 tirsdag - fredag kl. 10 - 13, tirsdag tillige kl. 15 - 17.