I den lille Frederiksberg Hospitalskirke afholdes hvert år en række musikgudstjenester med læsninger, musik, bøn, salmesang og altergang. Ofte medvirker en sanger fra Godthaabskirkens Kirkekor, en instrumentalist f.eks. violin, fløjte eller cello, hospitalspræst Birgitte Bjørn Stimpel og organist Peter Bjerregaard. Musikgudstjenesternes temaer varierer men knytter altid an til den aktuelle placering i kirkeåret. Tjenesterne varer ca. 40 – 45 minutter.