Onsdag d. 7. oktober 2020, Kl. 09:30 til kl. 11:00

Da vi pga corona ikke kan gennemføre "Spis brød til", afholder vi i stedet udendørs morganandagt "Godthaabskirken på græs" i haven foran hospitalskirken: 

Onsdag 2. september kl. 9.30 ved Martin Elvstrøm-Vieth

Onsdag 8. oktoberi kl. 9.30 ved Christina Mertz Fundrup

Af coronahensyn vil der ikke være servering, og andagten aflyses i tilfælde af regnvejr.

Frederiksberg Hospitalskirke ligger Nyelandsvej 64 D og er at finde på grunden i krydset mellem Vej 5 og Hovedvejen.

"Godthaabskirken på græs" - udendørs morgenandagt
Medvirkende
Ved sognepræst Christina Mertz Fundrup
Sted Nyelandsvej 64D, 2000 Frederiksberg